159179
TodayToday234
YesterdayYesterday429
This_WeekThis_Week930
This_MonthThis_Month2479

HACCP training in MARDI: A contribution towards the development of HACCP competent human capital
(Pelaksanaan kursus HACCP di MARDI: Sumbangan kepada pembangunan modal insan yang kompeten terhadap HACCP)
Siti Wahidah Abd Ghafar*, Faridah Mohd. Som*, Rashilah Mohamad* and Normah Ab. Majid*
Keywords: HACCP training, training evaluation, training effectiveness

Abstract

Courses and Training Programme, MARDI offers extensive training services to support the food industries and other related agencies to understand and implement food safety standards and requirements. This includes Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) training to extension officers and enforcers from various government agencies. The effectiveness of HACCP training conducted by MARDI was determined and the impact of training to the course participants in terms of knowledge and skills ability of the participants was evaluated. An online survey was conducted involving 200 respondents in 2013 and 104 completed questionnaires were furnished. The study found that the participants’ knowledge on HACCP was significantly improved (p <0.001) after attending the HACCP course conducted by MARDI. Thus, it could be suggested that MARDI plays a vital role in building HACCP capability.

Abstrak

Program Kursus dan Latihan, MARDI menawarkan perkhidmatan latihan dalam bidang kualiti dan keselamatan makanan sebagai salah satu usaha bagi menyokong keperluan industri makanan negara serta agensi berkaitan. Ini termasuk pelaksanaan Kursus Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) kepada pegawai pengembangan dan penguatkuasa dari pelbagai agensi kerajaan. Keberkesanan latihan HACCP yang dijalankan oleh MARDI dalam menentukan kesan latihan dari segi pengetahuan dan keupayaan kemahiran peserta telah dinilai. Soal selidik dalam talian melibatkan 200 responden pada tahun 2013 telah dijalankan dan 104 soal selidik yang lengkap telah diterima. Kajian mendapati bahawa pengetahuan peserta mengenai HACCP semakin meningkat (p <0.001) selepas menghadiri kursus HACCP yang dijalankan oleh MARDI. Oleh itu, dicadangkan bahawa MARDI memainkan peranan yang penting dalam membina keupayaan HACCP.

X

Right Click

Not allowed