150343
TodayToday38
YesterdayYesterday164
This_WeekThis_Week905
This_MonthThis_Month2173

Knowledge transfer programme under 11th Malaysia Plan:
MARDI’s success story
(Pemindahan pengetahuan teknologi di bawah Rancangan Malaysia Ke-11:
Kisah kejayaan MARDI)

Abstract
Food processing is among the leading industries run by micro and small entrepreneurs in Malaysia, with over 95% of the industry constituted by micro, small and medium enterprises (SMEs). One of the Malaysian government agencies involved in the Eleventh Malaysia Plan (11th MP) is MARDI, which targets 250 new entrepreneurs through a development programme that offers advisory and guidance services to entrepreneurs. A study on this programme’s success was undertaken with 196 entrepreneurs who participated in MARDI Entrepreneur Development Programme. Most of the entrepreneurs sought advice (35.1%), attended courses (22.6%) and applied for a grant through MARDI (20.2%). Further technical advice sought by the entrepreneurs is on packaging and labelling (43%), product quality and enhancement (42%) and food processing technology (35%). Among the entrepreneurs’ aims is to increase their profit substantially, especially through the attained technical advisory. MARDI also contributes 31.7% on average towards the success of entrepreneurship. Therefore, MARDI Entrepreneur Development Programme has successfully fulfilled its role in transferring knowledge to entrepreneurs to increase their income.

Abstrak
Industri pemprosesan makanan adalah salah satu industri terkemuka di Malaysia yang mana sebanyak 95% merupakan pengusaha mikro, kecil dan sederhana (PKS). MARDI juga merupakan salah satu agensi kerajaan yang terlibat dalam Rancangan Malaysia ke-11 yang menyasarkan seramai 250 usahawan baharu melalui Program Pembangunan Usahawan MARDI yang menawarkan khidmat nasihat dan bimbingan kepada usahawan. Satu kajian telah dijalankan mengenai kejayaan program ini bersama dengan 196 usahawan di bawah MARDI. Antara perkhidmatan yang diperoleh daripada MARDI adalah mendapatkan khidmat nasihat (35.1%), mengikuti kursus (22.6%) dan memohon geran melalui MARDI (20.2%). Nasihat teknikal lanjut pula banyak dirujuk untuk khidmat nasihat teknikal adalah pembungkusan dan pelabelan (43%), kualiti dan peningkatan produk (42%) dan teknologi pemprosesan makanan (35%). Melalui bantuanbantuan ini, secara tidak langsung memberikan kesan yang signifikan dalam membantu usahawan dalam meningkatkan pendapatan mereka. MARDI juga menyumbang sehingga 31.7% (secara purata) ke arah kejayaan keusahawanan secara keseluruhan. Oleh itu, Program Pembangunan Usahawan MARDI telah berjaya mencapai tujuannya dalam memindahkan pengetahuan kepada pengusaha dalam usaha meningkatkan pendapatan mereka.

X

Right Click

Not allowed