159191
TodayToday246
YesterdayYesterday429
This_WeekThis_Week942
This_MonthThis_Month2491

Economic and Technology Management Review Vol. 12 (2017)
• 2017 • ISSN 1823-8149 •

     Editorial
     Tapsir Serin - Chairman
     Engku Elini Engku Ariff (Dr.)
     Hazida Syima Hamazah
     Syahirah Abd Razak
     Nurzafirah Mat Zin @ Mohd Zain
     Nurfarhana Abdullah
     Noor Syahira Nasarudin
     Nik Rozana Nik Mohd Masdek – Secretary
TABLE OF CONTENT

 

 1. The causal structure of paddy deduction system in the MADA granary area: A system dynamics approach
  Kerangka konseptual terhadap sistem pemutuan padi di kawasan MADA: Pendekatan sistem dinamik
  Rawaida Rusli*, Fatimah Mohamed Arshad** and Abdulla Ibragimov**
  Keywords: causal structure, paddy deduction rate, system dynamics
  [Abstract] [PDF]

 2. Forecast of annual paddy production in MADA region using ARIMA (0,2,2) model
  [Anggaran pengeluaran padi tahunan di kawasan MADA menggunakan model ARIMA (0,2,2)]
  Aimi Athirah Ahmad*, Mahendran Shitan** and Fadhilah Yusof***
  Keywords: paddy production, modelling, time series, ARIMA model
  [Abstract] [PDF]

 3. Technology adoption among melon agropreneurs in Sabah and Sarawak: An analysis using Fuzzy Logic
  (Tahap penggunaan teknologi dalam kalangan usahawan tani melon di Sabah dan Sarawak: Analisis menggunakan logik kabur)
  Rasmuna Mazwan Muhammad*, Nik Rozana Nik Mohd Masdek*, Siti Zahrah Ponari* Jilum Anak Makup** and Rozhan Abu Dardak***
  Keywords: melon, melon production, technology adoption, benchmarking
  [Abstract] [PDF]

 4. The economic valuation of environmental resources in Malaysia: A case study of Taman Tasik Cempaka in Bandar Baru Bangi
  (Penilaian ekonomi terhadap sumber alam di Malaysia: Suatu kajian kes di Taman Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi)
  Mohd Syauqi Nazmi*, Muhammad Taufiqurrahman Ramli** and Nik Nor Rahimah Nik Ab Rahim**
  Keywords: travel cost method, economic valuation, environmental resources
  [Abstract] [PDF]

 5. Technological adoption evaluation of agricultural and food sectors towards modern agriculture: Tomato
  (Penilaian penggunaan teknologi bagi sektor pertanian dan makanan ke arah pertanian moden: Tomato)
  Hairazi Rahim*, Mohd Amirul Mukmin Abdul Wahab*, Mohd Zaffrie Mat Amin*, Azahar Harun* and Mohd Tarmizi Haimid*
  [Abstract] [PDF]

 6. A study of consumer behaviour towards mushroom-based products in Malaysia
  (Kajian tingkah laku pengguna terhadap produk berasaskan cendawan di Malaysia)
  Mohd Zaffrie Mat Amin*, Azahar Harun*, Mohd Amirul Mukmin Abdul Wahab*, Hairazi Rahim* and Mohd Tarmizi Haimid*
  Keywords: mushroom-based products, consumer’s preference, consumer’s perception, factor analysis, Malaysia
  [Abstract] [PDF]

 7. Dimensi sosioekonomi, potensi dan cabaran pemuliharaan buah-buahan nadir terpilih di Semenanjung Malaysia
  (Socioeconomic dimensions, potential and conservation challenges of selected rare fruits in the Peninsular Malaysia)
  Noorlidawati Ab Halim*, Nik Rozana Nik Mohd Masdek*, Rozita Mohd Yusuf*, Alam Abdul Rahman*, Chubashini Suntharalingam** dan Mohd Shukri Mat Ali @
  Ibrahim***
  Kata penunjuk: sosioekonomi, potensi, cabaran, buah-buahan nadir
  [Abstract] [PDF]

 8. Persepsi dan kecenderungan pengguna di Bandar Baru Bangi, Selangor dalam pembelian ikan dan hasil tangkapan laut
  (The perceptions and inclinations of consumers in Bandar Baru Bangi, Selangor on the purchase of fish and sea catch products)
  Mohd Tarmizi Haimid* dan Muhamad Zahid Muhamad**
  Kata kunci: pemilihan jenis pasar, gelagat pembeli
  [Abstract] [PDF]

 9. Rumah Sewa Institut MARDI: Satu kajian kes penilaian kepuasan pelanggan
  (MARDI Rental House: A case study of customer satisfaction assessment)
  Wan Zairi Wan Abdul Manaff* dan Suhana Safari**
  Kata penunjuk: rumah sewa MARDI, penyewa
  [Abstract] [PDF]

X

Right Click

Not allowed