150335
TodayToday30
YesterdayYesterday164
This_WeekThis_Week897
This_MonthThis_Month2165

Economic and Technology Management Review Vol. 9b (2014) • 2014 • ISSN 1823-8149 •

     Editorial
     YM Tengku Dato’ Mohd Ariff Tengku Ahmad – Chairman
     Rozhan Abu Dardak (Dr.)
     Tapsir Serin
     Rosiah Hamzah
     Nik Rozana Nik Mohd Masdek – Secretary


TABLE OF CONTENT

 1. Competitiveness of Malaysian fresh agricultural and agro-based products in global markets: A case study in the United Arab Emirates
  (Daya saing produk segar dan produk berasaskan pertanian Malaysia di pasaran global: Kajian kes di Amiriah Arab Bersatu)
  Roslina Ali* and Rozhan Abu Dardak*
  Keywords: agricultural fresh and processed products, UAE, export markets, competitiveness
  [
  Abstract] [PDF]

 2. Status and potential of mushroom industry in Malaysia
  (Status dan potensi industri cendawan di Malaysia)
  Mohd Zaffrie Mat Amin*, Azahar Harun* and Mohd Amirul Mukmin Abdul Wahab*
  Keywords: mushroom, import, export, trade, Malaysian industry

  [
  Abstract] [PDF]

 3. Model logik kabur sebagai alternatif untuk pemilihan usahawan
  (Fuzzy logic model as an alternative for entrepreneur selection)
  Mohd Fadil Mohd Yunus*, Aslinah Lee Nyuk Fong*, Azmi Abd Razak*, Mohd Hairy Azwan Mohd Bakhtiar** dan Yaseer Suhaimi Mohd***
  Kata penunjuk: model logik kabur, penilaian pemilihan usahawan

  [
  Abstract] [PDF]

 4. Consumer preferences and purchasing intention towards a new healthy snack product
  (Penerimaan dan pertimbangan untuk membeli dalam kalangan pengguna terhadap produk snek sihat baharu)
  Rashilah Mohamad*, Nur Fazliana Md. Noh* and Sharifah Samsiah Mohamad**
  Keywords: correct prediction rate, snack product, consumer acceptance, purchasing intention, granola bar, MARDI
  [
  Abstract] [PDF]

 5. Indeks kepuasan hati pelanggan dalaman MARDI: Perbandingan antara kumpulan kerja
  (Internal customer satisfaction index in MARDI: Comparison between working group)
  Fadhilah Annaim Huda Hashim* dan Maria Ibrahim**
  Kata petunjuk: indeks kepuasan hati, pekerja, kualiti, MARDI
  [Abstract] [PDF]

 6. Consumer acceptance and preference towards frozen smoked fish developed by MARDI
  (Penerimaan pengguna terhadap ikan salai sejuk beku yang dibangunkan oleh MARDI)
  Nur Fazliana Md Noh*, Rashilah Mohamad*, Rozhan Abu Dardak* and Che Rohani Awang**
  Keywords: smoked fish, consumer acceptance, consumer preference, dory, African catfish
  [
  Abstract] [PDF]

 7. Persepsi pengeluar snek terhadap pembungkusan dan pelabelan
  (Perception of snack producers towards packaging and lebelling)
  Suwardi Afandi Ahmad* dan Mohd Arif Wahid**
  Kata penunjuk: persepsi, snek, pembungkusan dan pelabelan
  [Abstract] [PDF]

 8. Potensi pasaran kuih-muih tradisional sejuk beku di Selangor
  (Market potential of frozen traditional cakes in Selangor)
  Sharina Shamsudin*, Rozhan Abu Dardak**, Mohd Nizam Mohd Nizat* dan Suwardi Afandi Ahmad*
  Kata Penunjuk: teknologi pembekuan makanan, pasaran produk sejuk beku, produk sejuk beku, kecenderungan pengguna, saluran perolehan
  [Abstract] [PDF]

 9. Factors affecting user’s perception towards Tasek Bera wetland area in Pahang
  (Faktor yang memberi kesan kepada persepsi pengguna terhadap kawasan tanah lembap Tasik Bera di Pahang)
  Hairazi Rahim*, Mad Nasir Shamsudin**, Alias Radam*** and Awang Noor Abdul Ghani****
  Keywords: dimensions, environmental perception, Tasek Bera wetland area, EFA
  [Abstract] [PDF]

 10. Sharing of knowledge on rice technology through publications
  (Perkongsian maklumat teknologi padi melalui penerbitan)
  Rosiah Hamzah, Mahani Saim, Hazida Syima Hamazah and Syahirah Abd. Razak
  Keywords: rice research, publications, journals, bulletins, research disciplines
  [Abstract] [PDF]
X

Right Click

Not allowed