150338
TodayToday33
YesterdayYesterday164
This_WeekThis_Week900
This_MonthThis_Month2168

Economic and Technology Management Review Vol. 10b (2015) • 2015 • ISSN 1823-8149 •

     Editorial

     Rozhan Abu Dardak (Dr.) - Chairman
     Chubashini Suntharalingam (Dr.)
     Rosiah Hamzah
     Nik Rozana Nik Mohd Masdek-Secretary

 


TABLE OF CONTENT

 1. Benchmarking and prospecting of technological practices in rice production
  (Penanda aras dan prospek amalan teknologi dalam pengeluaran padi)
  Rosnani Harun*, Syahrin Suhaimee*, Mohd Zaffrie Mohd Amin* and Nurul Huda Sulaiman*
  Keywords: benchmarking, prospecting, technological practices, rice production, Malaysia, Vietnam
  [
  Abstract] [PDF]

 2. Benchmarking of broiler production technology in Malaysia
  (Penanda aras teknologi pengeluaran ayam pedaging di Malaysia)
  Mohd Syauqi Nazmi*, Tapsir Serin**, Wan Mohd Kamil Wan Nik***, Alam Abdul Rahman*, Hasnul Hadi Ibrahim*, Mohd Zaffrie Mat Amin*, Mohd Khairul Hafifi Maidin* and Che Nurul Akmal Che Mohamad****
  Keywords: broiler production, benchmarking technology, close house system, open house system
  [
  Abstract] [PDF]

 3. Technology benchmarking of selected agriculture industries in Malaysia using Fuzzy Logic
  (Penanda aras teknologi industri pertanian terpilih di Malaysia menggunakan Logik Kabur)
  Mohd Zaffrie Mat Amin*, Mohd Amirul Abdul Wahab*, Mohd Syauqi Nazmi*, Syahrin Suhaimee* and Rosnani Harun*
  Keywords: broiler, paddy, organic farming, Fuzzy Logic
  [
  Abstract] [PDF]

 4. Kajian kes sistem pengkulturan rumpai laut di Indonesia
  (Case study on seaweed production system in Indonesia)
  Suhana Safari*, Rozhan Abu Dardak*, Mohd Rashid Rabu* dan Rashilah Mohamad**
  Kata penunjuk: rumpai laut, sistem pengkulturan, pengeluaran, potensi
  [Abstract]
  [PDF]

 5. Marketing Malaysian fruits to British consumers: Exploring influential factors
  (Pemasaran buah-buahan Malaysia kepada pengguna British: Meneroka faktor berpengaruh)
  Chubashini Suntharalingam*, Kanagi Kanapathy**, Ahmad Shokri Othman***, Rozhan Abu Dardak*, Mohd Dainori Md Shah*, Azahar Harun* and Muhammad Faireal Ahmad*
  Keywords: British, Malaysia, fruits, awareness, marketing, stimulating, consumption

  [Abstract] [PDF]

 6. HACCP training in MARDI: A contribution towards the development of HACCP competent human capital
  (Pelaksanaan kursus HACCP di MARDI: Sumbangan kepada pembangunan modal insan yang kompeten terhadap HACCP)
  Siti Wahidah Abd Ghafar*, Faridah Mohd. Som*, Rashilah Mohamad* and
  Normah Ab. Majid*
  Keywords: HACCP training, training evaluation, training effectiveness
  [
  Abstract] [PDF]

 7. Indeks kepuasan pelanggan dalaman MARDI: Perbandingan antara kumpulan kerja dan tahun kajian
  (MARDI internal customer satisfaction index: Comparison between working groups and years of study)
  Fadhilah Annaim Huda Hashim* dan Maria Ibrahim**
  Kata penunjuk: indeks kepuasan hati, kumpulan kerja, perbandingan
  [
  Abstract] [PDF]
X

Right Click

Not allowed