150343
TodayToday38
YesterdayYesterday164
This_WeekThis_Week905
This_MonthThis_Month2173

  Economic and Technology Management Review Vol. 14 (2019) • 2019 • ISSN 1823-8149 •

     Editorial

    Tapsir Serin – Chairman
    Rozhan Abu Dardak (Dr.)
    Engku Elini Engku Ariff (Dr.)
    Chubashini Suntharalingam (Dr.)
    Hazida Syima Hamazah
    Sharfah Robiaah Tengku Embong
    Nik Rozana Nik Mohd Masdek – Secretary

TABLE OF CONTENT

 1. Fragrant rice overview: Benefits and implications of local production
  (Tinjauan industri beras wangi: Faedah dan implikasi pengeluaran tempatan)
  Engku Elini Engku Ariff*, Hairazi Rahim*, Rosnani Harun* and Asruldin Ahmad Sobri*
  Keywords: cost of production, farmers’ acceptance and consumers’ preferences, benefits and implications

  [Abstract] [PDF]

 2. The assessment of input factors and technical efficiency of rice in IADA Seberang Perak, Kerian and Barat Laut Selangor
  (Penilaian faktor input dan kecekapan teknikal padi di IADA Seberang Perak, Kerian dan Barat Laut Selangor)
  Hairazi Rahim*, Engku Elini Engku Ariff*, Asruldin Ahmad Sobri* and Mohd Amirul Mukmin Abdul Wahab*
  Keywords: technical efficiency, input factors, inbred variety

  [Abstract] [PDF]
 3. Price sensitivity analysis and factors influencing purchases of ornamental plants among local institutions
  (Analisis sensitiviti harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian tanaman hiasan dalam kalangan institusi tempatan)
  Nik Rozana Nik Mohd Masdek*, Roslina Ali*, Aimi Athirah Ahmad*, Rasmuna Mazwan Muhammad* and Mohd Tarmizi Haimid*
  Keywords: flower, market demand, Malaysia, floral marketing, willingness to pay

  [Abstract] [PDF]

 4. The influence of service quality on entrepreneurs’ satisfaction and intention: An empirical study on MARDI’s consultancy and advisory service
  (Pengaruh kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan dan niat usahawan: Kajian empirikal mengenai perundingan dan khidmat nasihat MARDI)
  Norzalila Kasron*, Zainal Abidin Mohamed*, Amin Mahir Abdullah*, Ismail Abd Latif*,
  Juwaidah Sharifuddin*, Roslina Ali*, Mohd Nur Hafiz Mat Azmin*, Mohd Faiz Musa* and Che Nurul Akmal Che Mohamad*
  Keywords: service quality, structural equation modelling, soft technology, MARDI’s SMEs, satisfaction

  [Abstract] [PDF]

 5. Marketability of new product development towards minimising market failure: A case of mango fruit leather
  (Kebolehpasaran pembangunan produk baharu ke arah meminimumkan ketidakupayaan pasaran: Kes gegelung mangga)
  Rawaida Rusli*, Nur Fazliana Md. Noh*, Wan Zahidah Wan Zainon** and Hadijah Hassan**
  Keywords: mango fruit leather, consumer acceptance, marketability, willingness to buy

  [Abstract] [PDF]

 6. Modern agricultural practices among paddy farmers in IADA KETARA, Terengganu and IADA Kemasin Semerak, Kelantan
  (Amalan pertanian moden dalam kalangan penanam padi di IADA KETARA, Terengganu dan IADA Kemasin Semerak, Kelantan)
  Ahmad Zairy Zainol Abidin* and Hairuddin Mohd Amir*
  Keywords: farmers’ practices, modernity, paddy farmers daily activities

  [Abstract] [PDF]

 7. A study on the acceptance of MARDI mobile apps
  (Kajian penerimaan terhadap aplikasi mudah alih MARDI)
  Mohamad Zulkifly Zakaria @ Mustafa*, Elmaliana Albahari*,
  Rasmuna Mazwan Muhammad**, Mohd Shafiq Azizan*, Muhammad Izzat Farid Musaddin*,
  Mohd Fauzi Mohd Nazeri* and Siti Zahrah Ponari**
  Keywords: knowledge dissemination, mobile technology, mobile apps, effectiveness of apps

  [Abstract] [PDF


 8. Repurposing the utilisation of data in Agrobiodiversity Information System
  (Pengubahan kegunaan khusus data dalam Sistem Maklumat Agrobiodiversiti)
  Muhammad Izzat Farid Musaddin*, Azuan Amron**, Elmaliana Albahari*, Mohamad Zulkifly Zakaria @ Mustafa*, Mohd Shukri Mat Ali*** and Faizah Patahol Rahman*
  Keywords: data transformation, extract, transform, load, talend, column, row

  [Abstract] [PDF]

 9. MARDI’s use of 4P marketing mix strategy for rare fruits planting material
  (Penggunaan strategi bauran pemasaran 4P oleh MARDI bagi bahan tanaman buah-buahan nadir)
  Faizah Salvana Abd Rahman*, Mohd Shukri Mat Ali @ Ibrahim*, Ariff Merican Din Merican*, Mohd Norfaizal Ghazalli* and Khadijah Awang*
  Keywords: rare fruits, planting material, marketing, promotion

  [Abstract] [PDF]
X

Right Click

Not allowed