150353
TodayToday48
YesterdayYesterday164
This_WeekThis_Week915
This_MonthThis_Month2183

Economic and Technology Management Review Vol. 8 (2013) • 2013 • ISSN 1823-8149 •

Editorial Tengku Dato' Mohd Ariff Tengku Ahmad - Chairman, Abu Kasim Ali, Tapsir Serin, Rosiah Hamzah, Rozhan Abu Dardak - Secretary


TABLE OF CONTENT

 1. Daya maju dan daya saing industri rumpai laut Malaysia
  (Viability and competitiveness of seaweed industry in Malaysia)
  Rashilah Mohamad*, Muhammad Faireal Ahmad*, Nur Fazliana Md Noh*, Nur Azlina Saari* dan Abd. Malek Othman**
  Kata kunci: rumpai laut, penternak kecil, daya maju, daya saing
  [
  Abstract [PDF]

 2. Daya maju perusahaan cendawan tiram di Semenanjung Malaysia
  (Viability of oyster mushroom industry in Peninsular Malaysia)
  Mohd Zaffrie Mat Amin*, Yaseer Suhaimi Mohd** dan Azahar Harun*
  Kata penunjuk: cendawan tiram, daya maju, kos pengeluaran, analisis kewangan 

  [
  Abstract [PDF]

 3. Understanding the mushroom industry and its marketing strategies for fresh produce in Malaysia
  (Memahami industri cendawan dan strategi pemasaran untuk produk segar di Malaysia)
  Mohd Tarmizi Haimid*, Hairazi Rahim* and Rozhan Abu Dardak*
  Keywords: mushroom industry, marketing strategy, fresh produce 

  [
  Abstract [PDF]

 4. Penilaian amalan pakej manual penanaman keledek dan khidmat nasihat MARDI di kalangan penanam VitAto di Malaysia
  (Assessment of manual package sweetpotato practices and MARDI advisory among VitAto growers in Malaysia)
  Hairuddin Mohd Amir* dan Asruldin Ahmad Sobri*
  Kata kunci: keledek VitAto, khidmat nasihat, pakej manual penanaman keledek
  [
  Abstract [PDF]

 5. Penilaian ekonomi Sistem Pengeluaran Padi Clearfield®
  (Economic evaluation of Clearfield® Paddy Production System)
  Rosnani Harun*, Tapsir Serin* dan Azmi Man**
  Kata penunjuk: Sistem Pengeluaran Clearfield, kos pengeluaran, nisbah faedah dan kos
  [Abstract]  [PDF]

 6. Food and livelihood security of the Malaysian paddy farmers
  (Bekalan makanan dan jaminan kesejahteraan hidup di kalangan petani padi di Malaysia)
  Mohd Rashid Rabu* and Mohd Dainuri Mohd Shah*
  Keywords: livelihood food security, paddy farmers, household income
  [
  Abstract]  [PDF]

 7. Kecekapan teknikal tanaman pisang: Perbandingan anak pisang kultur tisu dengan konvensional
  (Technical efficiency of banana: comparison between tissue culture and conventional plantlet)
  Fadhilah Annaim Huda Hashim* dan Tapsir Serin*
  Kata petunjuk: kecekapan teknikal, pisang dan kultur tisu 

  [Abstract]  [PDF]

 8. Assessing consumer purchasing intent of MARDI’s granola bar: An ethnic analysis
  (Pertimbangan untuk membeli bar granola yang dibangunkan oleh MARDI: Analisis kaum)
  Rashilah Mohamad,* Sharifah Samsiah Mohamad**, Nur Fazliana Md. Noh* and Nor Azlina Saari*
  Keywords: ethnicity, logistic regression analysis, purchasing intent
  [Abstract]  [PDF]

 9. Exploring influential dimensions towards intention to purchase green food products among Malaysian consumers
  (Meneroka dimensi berpengaruh terhadap niat untuk membeli produk makanan hijau di kalangan pengguna Malaysia)
  Hairazi Rahim*, Mad Nasir Shamsudin**, Zainalabidin Mohamed** and Alias Radam***
  Keywords: environmental friendly, green food, intention behaviour, TORA and factor analysis
  [Abstract]  [PDF]

 10. Assessing the effect of advisory services on growth of small scale food processors in Selangor
  (Menilai kesan khidmat nasihat ke atas pertumbuhan firma pengilang makanan berskala kecil di Selangor)
  Suwardi Afandi Ahmad*, Ismail Abd. Latif**, Nittiy Hirawaty Kamaruzaman** and Amin Mahir Abdullah**
  Keywords: public advisory services, food processors, logistic regression
  [Abstract]  [PDF]

 11. Penilaian penerimaan pembaca di Malaysia terhadap Agromedia sebagai sumber maklumat pertanian
  (Evaluation of Malaysian readers acceptance towards Agromedia as source of information on agriculture)
  Nurfarhana Abdullah, Syahirah Abd. Razak, Hazida Syima Hamazah dan Rosiah Hamzah
  Kata petunjuk: Agromedia, majalah pertanian, penerbitan, sebaran maklumat pertanian
  [Abstract]  [PDF]

 12. Pemindahan teknologi MARDI melalui penerbitan: Profil pembaca
  (MARDI technology transfer through publications: Reader’s profile)
  Hazida Syima Hamazah* dan Nurfarhana Abdullah*
  Kata penunjuk: pembaca, penerbitan MARDI, pemindahan teknologi, usahawan
  [Abstract]  [PDF]

 13. Khidmat nasihat teknikal MARDI bantu pembangunan PKS
  (MARDI’s technical advisory services assist SME development)
  Sharina Shamsudin*, Zaiha Zeeti Mohamad Yusob*, Mohd Nizam Mohd Nizat*, Rozhan Abu Dardak** dan Che Rohani Awang*
  Kata kunci: Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), Program Pembangunan Usahawan, khidmat nasihat teknikal
  [Abstract]  [PDF]
X

Right Click

Not allowed